Ine-Berit Wiik Vale

Ine-Berit Wiik Vale

Frisør

Junior

Junior er i førstefase av internopplæringen. Lærlingen har tett oppfølging under kundebehandlingen. Junior har fullført Adam og Eva Skolen. Kunder bes beregene god tid for behandlinger hos Junior

Salonger

Powered by: Bloc